Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Deisebau

Cylch gwaith

Gwelir trawsgrifiadau cyfarfodydd

 

Sefydlwyd y Pwyllgor Deisebau ar 15 Mehefin 2011. Ei rôl yw ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a gyflwynir gan y cyhoedd. Rhaid i’r deisebau fod ar faterion y mae gan y Cynulliad y pŵer i weithredu arnynt. Maer broses ddeisebau yn galluogir cyhoedd i amlygu materion ac i ddylanwadun uniongyrchol ar waith y Cynulliad. Mae ei swyddogaethau penodol wedi’u nodi yn Rheol Sefydlog 23.
Mae taflen ar gael ar sut mae’r broses ddeisebu yn gweithio. Mae taflen fer hefyd ar gael

Gall y pwyllgor ystyried deisebau ar bapur neu’n electronig. Gellir cyflwyno neu arwyddo e-ddeisebau ar-lein yma

 

Mae cyfrif newydd ar gyfer y Pwyllgor Deisebau wedi cael ei lansio ar Twitter. Dilynwch @ SeneddDeisebau i gael yr holl newyddion diweddaraf.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: cid:image001.png@01CCE5B3.86A097C0 Dilynwch y Pwyllgor Deisebau ar Twitter: @SeneddDeisebau

 

 

 

Ymgynghoriadau agored

 

Deisebau sy’n cael eu hystyried ar hyn o bryd

 

 

Gweld yr holl ddeisebau sy’n cael eu hystyried gan y Pwyllgor ar hyn o bryd

 

Deisebau sydd wedi’u cwblhau

 

Gwaith a gyflawnwyd

 

Gweld yr holl ddeisebau sydd wedi’u cwblhau

Gellir dod o hyd i gyhoeddiadau’r pwyllgor drwy ddefnyddio’r linc a ganlyn: Adroddiadau y Pwyllgor Deisebau

 

 

 

Newyddion

 

 

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiaduron gallwch lwytho dyddiadau cyfarfodydd y Pwyllgor Deisebau oddi ar y wefan mewn nifer o fformadau gwahanol.

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Steve George. Dirprwy Glerc: Kayleigh Driscoll

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 029 2089 8421

Ffacs: 029 2089 8021

E-bost: deisebau@cymru.gov.uk

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu

Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis