Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Deisebau

Cylch gwaith

Gwelir trawsgrifiadau cyfarfodydd

 

Sefydlwyd y Pwyllgor Deisebau ar 15 Mehefin 2011. Ei rôl yw ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a gyflwynir gan y cyhoedd. Rhaid i’r deisebau fod ar faterion y mae gan y Cynulliad y pŵer i weithredu arnynt. Maer broses ddeisebau yn galluogir cyhoedd i amlygu materion ac i ddylanwadun uniongyrchol ar waith y Cynulliad. Mae ei swyddogaethau penodol wedi’u nodi yn Rheol Sefydlog 23.
Mae taflen ar gael ar sut mae’r broses ddeisebu yn gweithio.
Mae taflen fer hefyd ar gael

Gall y pwyllgor ystyried deisebau ar bapur neu’n electronig. Gellir cyflwyno neu arwyddo e-ddeisebau ar-lein yma

 

Mae cyfrif newydd ar gyfer y Pwyllgor Deisebau wedi cael ei lansio ar Twitter. Dilynwch @CCCDeiseb i gael yr holl newyddion diweddaraf.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: cid:image001.png@01CCE5B3.86A097C0 Dilynwch y Pwyllgor Deisebau ar Twitter: @CCCDeiseb

 

 

 

Ymgynghoriadau agored

 

Deisebau sy’n cael eu hystyried ar hyn o bryd

 

Lansiodd y Pwyllgor ymgynghoriad ar P-04-480 Mynd i’r afael â Safon Tai Myfyrwyr yn y Sector Preifat. Mae'r dyddiad cau ar gyfer ymateb i'r ymgynghoriad ar 28 Chwefror 2014.

 

Gweld yr holl ddeisebau sy’n cael eu hystyried gan y Pwyllgor ar hyn o bryd

 

Deisebau sydd wedi’u cwblhau

 

Gwaith a gyflawnwyd

 

Gweld yr holl ddeisebau sydd wedi’u cwblhau

Gellir dod o hyd i gyhoeddiadau’r pwyllgor drwy ddefnyddio’r linc a ganlyn: Adroddiadau y Pwyllgor Deisebau

 

 

 

Newyddion

 

Ø  Yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 24 Medi bu’r Pwyllgor yn trafod y canlyniad cadarnhaol ar gyfer y ddeiseb P-04-426 Cyflwyno terfyn cyflymder gorfodol o 40mya ar ffordd yr A487 ym Mlaen-porth, Ceredigion.

 

Ø  Dydd Mercher 5 Chwefror - Cafodd yr adroddiad ar P-03-262 Academi Heddwch Cymru / Wales Peace Institute ei drafod yn y Cyfarfod Llawn. Gallwch wylio'r ddadl ar Senedd.tv.

 

Ø  Dydd Mawrth 18 Chwefror – Rhoddodd y Gweinidog Tai ac Adfywio dystiolaeth i’r Pwyllgor am P-04-472 Gwnewch y Nodyn Cyngor Technegol Mwynau yn ddeddf.  Gallwch wylio’r sesiwn dystiolaeth ar Senedd.tv.

 

 

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiaduron gallwch lwytho dyddiadau cyfarfodydd y Pwyllgor Deisebau oddi ar y wefan mewn nifer o fformadau gwahanol.

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Steve George. Dirprwy Glerc: Kayleigh Driscoll

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 029 2089 8421

Ffacs: 029 2089 8021

E-bost: deisebau@cymru.gov.uk

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Help