Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cylch gwaith

 

Dilynwch ni ar Twitter: @IechydSenedd

Follow us on Twitter: @SeneddHealth

 

 

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2011. Ei gylch gwaith yw archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar faterion yn ymwneud â gwariant, gweinyddiaeth a pholisi sy’n cynnwys: iechyd corfforol, meddyliol a chyhoeddus pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.

 

Cyfarfod Cyhoeddus nesaf: 24 Medi 2014

 

 

 

 

Ymchwiliadau cyfredol

 

Deddfwriaeth

 

 

 

Is-grwpiau’r pwyllgor

Gwaith a gyflawnwyd

 

Gellir dod o hyd i gyhoeddiadau’r pwyllgor drwy ddefnyddio’r linc a ganlyn:

 

 

 

Newyddion

 

Cynhelir y ddadl ar Wasanaethau Orthodontig yng Nghymru yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Hydref 2014.

 

Mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol fel rhan o’r ymchwiliad byr i broses gwyno'r GIG yng Nghymru. Bydd ymateb y Gweinidog yn cael ei gyhoeddi pan gaiff ei dderbyn.

 

Mae'r Pwyllgor wedi cytuno ar ei raglen waith amlinellol ar gyfer y cyfnod rhwng mis Medi a mis Rhagfyr 2014. Mae modd newid y rhaglen yn ôl disgresiwn y Pwyllgor.

 

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd (“cyffuriau penfeddwol cyfreithlon”). Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 26 Medi 2014.

 

Diweddarwyd: 16 Medi 2014

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Llinos Madeley.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 029 2089 8403

Ffacs: 029 2089 8021

E-bost: PwyllgorIGC@cymru.gov.uk

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu

Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis